سپتامبر 7, 2019

حضور شرکت شیرین نوین در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات ،آرد ونان

نمایشگاه صنعت آرد و نان تهران (Ibex) از ۲۲ الی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت آرد و نان تهران (Ibex) به واسطه اهمیت نان در زندگی مردم، یکی از بزرگترین رویدادهای ایران […]