اين واحد با بهره گيري از نيروهاي متخصص و آزمايشگاه هاي مجهز به دستگاه هاي دقيق اندازه گيري و روشهاي استاندارد در هر مرحله از توليد با نظارت بر نمونه سازي توليد و بسته بندي سعي مي نمايد تا محصول و خدمات خود را با كيفيتي تضمين شده به مشتريان ارائه نمايد.