شرکت شیرین نوین مفتخر است بار دیگر با ابتکار و نوآوری از محصول جدید خود با نام " دسر کیک روشه " رونمایی نماید که با استقبال بی نظیری مواجه شد.