فاز ۱

فاز یکم، اولین مجموعه شیرین نوین با ۲۷۰۰ متر مربع با ۳ خط تولید و ظرفیت ۱۷ هزار تن در سال و با ایجاد اشتغال ۱۹۰ نفر در زمینه شیرینی و کیک فعالیت می نماید