فاز ۵

فاز پنجم شیرین نوین بزرگترین کارخانه خاورمیانه و پنجمین کارخانه دنیا در صنعت غذا می باشد که متاسفانه در سال ۸۹ تمامی ماشین آلات که به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو خریداری شده بود به خاطر تحریم های ناعادلانه عودت گردید و این پروژه تا سال ۹۵ متوقف شد. به یاری خداوند متعال تا اواخر سال ۹۶ با بیش از ۶۰ خط تولید و ایجاد اشتغال بیش از ۳۵۰۰ نفر و ظرفیت ۲۴۰ هزار تن در سال به بهره برداری خواهد رسید . این مجموعه با فضای سرپوشیده بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع بزرگترین کارخانه خاورمیانه در صنعت غذا می باشد.