شرکت پخش شیرین نوین با برخورداری از انبارهای نگهدارنده مجهز و مخصوص صنایع غذایی و دفاتر فروش و همچنین انواع خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری در کلیه استان ها در سطح کشوری فعالیت می نماید. این مجموعه با عرضه مستقیم محصولات شیرین نوین به ۱۱۵ هزار سوپرمارکت در ۸۰ هزار نقطه مسیر بندی شده باعث ایجاد اشتعال برای ۱۳۷۰ نفر شده است