ارتباط با کارخانه

تلفن :: ۳-۴۵۷۳۴۴۱ (۰۲۳۳)
فکس :: ۴۵۷۳۴۴۴ (۰۲۳۳)
پست الکترونیک : ravabetomomi@shirinnovin.com

ارتباط با دفتر تهران

تلفن :: ۴-۲۶۲۱۵۹۹۱ (۰۲۱)
فکس :: ۲۶۲۱۸۵۶۰ (۰۲۱)
پست الکترونیک : info@shirinnovin.com پست الکترونیک : Commercial@shirinnovin.com