نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا
جولای 6, 2019
طرز تهیه شیرینی صدفی
سپتامبر 4, 2019

احکام اعضای هیات امناء کارآفرینی استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در انتخاباتی که جهت تعیین رئیس و دبیر جدید کانون کار آفرینی استان تهران برگزار شده بود، امیر حسین شقاقی(مدیر عامل شرکت شیرین نوین) به سمت رئیس و مجید سیاری(مدیر عامل موسسه آموزش عالی ماهان) به سمت دبیر کانون کارآفرینی استان تهران به مدت ۲ سال انتخاب شدند .

در این جلسه مجید سیاری رئیس سابق کانون کارآفرینی استان تهران، گزارشی از عملکرد دوره قبلی این کانون به اعضا و حضار ارائه نمود، در ادامه احکام اعضای هیات امناء که به امضای دکتر محسنی بندپی استاندار تهران رسیده بود، توسط دکتر امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و رئیس هیات امناء کانون مذکور به منتخبین اعطا گردید.

شایان ذکر است کانون های کارآفرینان استان ها بر اساس بند ۸ مصوبات بیست و نهمین جلسه شورایعالی اشتغال کشور مورخ  ۱۱/۰۷/۸۹  تشکیل گردیده اند و بر اساس ماده ۲  دستورالعمـل تشکیل کانونها، اهداف کانون کارآفرینـان استان عبارتنـد از:

۱- افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به راهکارهـای رفع این موانـع

۲- هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارآفرینی

۳- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی (اقتصادی، اجتماعی و …  ) و  نهادینه سازی فرهنگ آن در استان

۴- مشاوره و کمک به تصمیم گیری های مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی.

همچنین بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مربوطه، اهم وظایف و فعالیتهای کانون عبارتند از :

۱-شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارائه راهکارهای عملیاتی بهبود وضعیت

۲-شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی استان

۳-بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تسهیل قوانین و رفع مغایرتها و موانع قانونی موجود  به مدیران مرتبط استانی

۴-کمک فکری، اظهارنظرهای مشورتی و ارائه پیشنهاد های سیاستی موثر به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی

۵-ارتباط موثر با سازمان ها و نهادهای مرتبط در استان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد و موسسات  پژوهشی

۶-شناسایی و مستندسازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز وکارهای مناسب جهت تعامل  مستمر با آنها

۷-بررسی و تشخیص فرصتها و تهدیدهای کسب و کار در استان با توجه به مزیتهای نسبی، رقابتی و ساختار صنعت استان و همچنین روندهای فناوری در کشور و جهان

۸-  ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور

با توجه به ماده ۶  این دستورالعمـل، اهم وظایف هیات امنـاء کانون کارآفرینـان استان عبارتنـد از :

۱-  همکاری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل کانون

۲- فراهم سازی زمینه های همکاری بین اعضای کانون با دستگاه های اجرایی استان در زمینه های توسعه کارآفرینی استان

۳- اطلاع از فعالیت ها، وضعیت و مشکلات کانون و ارائه طریق به آنها

۴- نظارت بر عملکرد کانون

۵- همکاری و حمایت معنوی و مالی از کانون