بنام پروردگار منان

امیرحسین شقاقی در 20 تیرماه 1355 در شهر تبریز چشم به جهان گشود.

وی از سن 12 سالگی فعالیت های ورزشی خود را در رشته تنیس روی میز آغاز نمود و بخاطر علاقه به کار از همان دوران از کارگری قدم در عرصه کسب و کار نهاد. در این میان بعد از اتمام دبیرستان در سال 1373 به تهران عزیمت نمود و بعد از ایجاد یک انبار کوچک در بخش بنکداری، در همان مکان کارگاهی را بصورت سنتی در زمینه تولید بیسکوئیت و کیک راه انداخت و در عرصه تولید گام نهاد.

در این راستا کمتر از 10 سال اولین واحد تولیدی خود را بصورت صنعتی راه اندازی نمود و ظرف مدت 15 سال یکی از پر ظرفیت ترین مجموعه صنایع غذایی دنیا را بنام خود رقم زد.

شایان ذکر است شقاقی در این راه بدون شریک و بدون پشتیبانی تسهیلات  بانکی راه بزرگی را پیمود که متاسفانه در این راه بخاطر تحریم های ناعادلانه، عدم ثبات ارز و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه به جرات می توان گفت 8 سال از زمان خود را هدر رفته می داند علی ایهالحال این راه طولانی را طی 15 سال پیموده است.

شقاقی جدا از صنعت غذا در زمینه تولیدات دیگری و به پشتوانه شرکا خود   فعالیتهای گسترده ای می نماید و به عنوان رئیس هیئت مدیره بیش از 9 شرکت بوده که حاصل آن میلیونها دلار صادرات غیر نفتی و ایجاد اشتغالزایی هزاران نفر را در برداشته است.